echo date_i18n("d F Y (H:i)", $timestamp); $date = wp_date( 'l d. F Y' );

WEBOVÉ STRÁNKY V REKONSTRUKCI